PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov

Dňa 29.6.2020 sa oslava pri príležitosti Dňa Dunaja niesla v znamení kontaktu s touto mohutnou riekou na raftoch spolu s deťmi zo ZŠ A.Dubčeka.

Splav sa začal krátkou prednáškou o Dunaji, lužných lesoch a revitalizácii Karloveského ramena. Deti sa oboznámili taktiež so živočíchmi, ktoré tu žijú – najmä rybami, niektoré z nich mohli vidieť aj ako modely v životnej veľkosti. Okrem súčasne žijúcich rýb sa dozvedeli taktiež o vyze veľkej, najväčšej rybe, ktorá sa na našom území kedysi vyskytovala v hojnom počte. Vyza veľká sa v súčasnosti bohužiaľ už na naše územie nedostane kvôli priehradám, ktoré jej stoja v ceste.

Hneď po krátkej prednáške všetci žiaci spolu s učiteľmi, členmi BROZ a inštruktormi Lodenice KVŠ splavili Karloveské rameno Dunaja na raftoch. Okrem toho ich na konci splavu v lodenici čakali rôzne zábavno-edukačné aktivity ako určovanie druhov ulitníkov podľa hmatu, skladanie drevených puzzle vyzy v životnej veľkosti, pozorovanie drobných vodných živočíchov cez mikroskop a porovnávanie monokultúrneho lužného lesa s druhovo rozmanitým lesom na magnetickej tabuli.

Všetci boli spokojní, kedže sa akcia a počasie (aj keď šantiví žiaci boli napriektomu mokrí) v doobedných hodinách vydarili.

Zdieľať obsah na: