PROJEKT: Life Juh

Na lokalite Starý vrch sa za uplynulé dva roky podarilo strojnásobiť početnosť vzácnej rastliny – katranu tatárskeho. Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) tu v spolupráci so Štátnou ochranou prírody v roku 2018 obnovilo pastvu kráv, vďaka ktorej sa na tejto lokalite európskeho významu výrazne zmenilo druhové zloženie rastlín.

Vďaka pastve obnovenej z európskeho projektu LIFE JUH narástlo tento rok na lokalite Starý vrch 1628 katranov tatárskych. Je to trojnásobok obvyklého počtu na tejto lokalite. A zároveň sme tým takmer zdvojnásobili celkový počet jedincov tohto druhu na Slovensku, čo je veľký úspech.

Katran tatársky je vzácny druh európskeho významu. Na Slovensku rastie iba na 3 miestach – jedným z nich je práve lokalita Natura 2000 Starý vrch. Je to zároveň veľmi pekný a fotogenický druh – na jar vytvára na trávnatých svahoch veľké biele gule, plné voňavých kvetov, ktoré lákajú veľké množstvo hmyzu.

Rastliny vyzerajú z diaľky ako biele ovečky, ktoré sa pasú na trávnatých svahoch. Katranom sa hovorí aj „stepné bežce“ – na jeseň sa ich suché byle odlomia a hnané vetrom sa kotúľajú po svahoch (a tým sa aj rozširujú jeho semená).

Katran tatársky je ohrozený najmä zarastaním trávnatých svahov po zanechaní pastvy alebo kosenia. Práve v tomto by mu mala výrazne pomôcť vhodne nastavená pastva.

Obnova pastvy na lokalite Starý vrch je realizovaná z projektu LIFE Optimalizácia zaisťovania managementu lokalít sústavy Natura 2000 v Jihočeskom kraji a na južnom Slovensku (LIFE JUH) – LIFE16 NAT/CZ/000001, ktorý je finančne podporený Európskou komisiou a Ministerstvom životného prostredia SR.

Zdieľať obsah na: