PROJEKT: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov
Veľký Kopec sa pod nami otriasol!
Boli sme si tam cez víkend zamakať s dobrovoľníkmi na odstraňovaní náletov a rozširovaní miest na pastvu kôz.

Bolo super, energia na maxime, výhľady krásne a ten Tokaj a jeho dary… čo vám budeme rozprávať

Na Veľkom Kopci čistíme lokalitu a pomohli sme nakopnúť pastvu miestnemu hospodárovi Arnoldovi, ktorého týmto pozdravujeme a ďakujeme za pohostenie (výborný guláš) jemu a jeho manželke a za výdatnú pomoc OZ Permoníci

O lokalitu a jej biodiverzitu, najmä bohatú svetlomilnú flóru, hmyz a chrobáky sa takto staráme z projektu LIFE Subpannonic
Zdieľať obsah na: