PROJEKT: LIFE Metamorphosis – Zavedenie overených postupov ochrany motýľov v strednej a východnej Európe

Väčšina druhov motýľov, ale aj iných opeľovačov, nie je schopná dlhodobo prežívať na malých izolovaných stanovištiach, ktoré zarastajú náletovými drevinami a zabraňujú prístupu svetla. Dnes takéto lokality, ktoré boli kedysi hojne osídlené motýlími druhmi, sú fragmentované a zmenšené, až natoľko, že vzácne druhy z nich miznú. Preto je pre mnohé druhy na Beckovských Skaliciach čistenie zarastených pasienkov od náletových drevín, agátov a borovíc výbornou krokom pre záchranu ich populácií. V roku 2022 sa nám podarilo vyčistiť na tejto lokalite až 8 hektárov vhodných biotopov.

Zdieľať obsah na: