RUDAVA: Alpsko – karpatský koridor

Viac informácií o projekte na oficiálnej stránke: http://rivercorridor.com/sk/ Video o revitalizácii rieky Rudava Novinky & Aktivity Revitalizácia Rudavy v číslachAlebo čo to znamená dať kus rieky do pôvodného stavu.11. augusta 2022Vďaka Rudave odstraňujeme aj legislatívne bariéryRevitalizácia rieky Rudava nám odkryla aj viacero legislatívno-administratívnych bariér v revitalizácii našich riek, nielen tie fyzické, betónové. Slovenský vodný zákon…

3E MORAVA NATURE

Environmentálna výchova, návštevnícke ekocentrá a obnova vzácnych biotopov v cezhraničnom regióne Moravy Cezhraničný región lužnej krajiny Morava – Dyje a priľahlé územia Weinviertel, Záhorská nížina a Devínska Kobyla sú významnými územiami pre spoločnú cezhraničnú ochranu. Viac ako 50 000 ha  zaberajú v tejto oblasti chránené územia  rôznej kategórie ochrany. Mnohé z nich sú hodnotnými prvkami ekologickej siete…

Bluehlinge

V rámci projektu BLÜHLINGE budú v úzkej spolupráci so skúsenými strategickými partnermi vybudované vel’ké interaktívne biocentrá a menšie nášl’apné kamene v podobe kvitnúcich plôch, ktoré budú slúžit‘ ako biotopy pre motýle v rakúskych a slovenských mestách a obciach. O projekteZásady starostlivostiNáučné/informačné materiályPre školyPartnerKontakt Moderná krajina na Slovensku i v Rakúsku je pod vplyvom globálnych negatívnych…

NATUR/DANUBEPARKS – „Chute podunajskej prírody“

Spoločným úsilím deviatich projektových partnerov z oboch strán Dunaja prispievame k zachovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva a jeho využívaniu v záujme vidieckeho rozvoja.   Viac o projekte sa dozviete tu. Projekt je založený na filozofii Naturparkov, ktorých cieľom je ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva, environmentálna výchova, formovanie verejnej mienky a rozvoja vidieka, turizmu a rekreácie. Väčšina územia, na ktorom sa bude projekt realizovať…

DANUBEPARKS CONNECTED

Sme súčasťou medzinárodnej spolupráce na ochranu rieky Dunaj Prírodné úseky Dunaja a rozsiahle lužné územia sú súčasťou nášho spoločného európskeho prírodného dedičstva. Chránené územia na Dunaji predstavujú jedinečné prírodné oblasti v rámci medzinárodného ekosystému. Na základe existujúceho partnerstva v rámci Siete chránených území na Dunaji vznikol medzinárodný projekt DANUBEPARKS. Novinky Základné infoProjektové územieAktivityMediálne výstupyFotogalériaĽudia Danube Volunteers Day…