RUDAVA: Alpsko – karpatský riečny koridor

Viac informácií o projekte na oficiálnej stránke: http://rivercorridor.com/sk/ Novinky & Aktivity Zrevitalizovaná Rudava si už domodelováva svoje koryto samaVšade to zurčí, čipčí, žblnkoce, pozdĺž celej rieky sú kolmé brehy, piesčité nánosy, na ktorých je mnoho zvieracích stôp. Brehy už sú takmer kompletne zarastené trávou, kde tu vykúkajú aj mladé jelše. Korene starších jelší v rieke…

3E MORAVA NATURE

Environmentálna výchova, návštevnícke ekocentrá a obnova vzácnych biotopov v cezhraničnom regióne Moravy Cezhraničný región lužnej krajiny Morava – Dyje a priľahlé územia Weinviertel, Záhorská nížina a Devínska Kobyla sú významnými územiami pre spoločnú cezhraničnú ochranu. Viac ako 50 000 ha  zaberajú v tejto oblasti chránené územia  rôznej kategórie ochrany. Mnohé z nich sú hodnotnými prvkami ekologickej siete…

Bluehlinge

V rámci projektu BLÜHLINGE budú v úzkej spolupráci so skúsenými strategickými partnermi vybudované vel’ké interaktívne biocentrá a menšie nášl’apné kamene v podobe kvitnúcich plôch, ktoré budú slúžit‘ ako biotopy pre motýle v rakúskych a slovenských mestách a obciach. O projekteZásady starostlivostiNáučné/informačné materiályPre školyPartnerKontakt Moderná krajina na Slovensku i v Rakúsku je pod vplyvom globálnych negatívnych…

NATUR/DANUBEPARKS – „Chute podunajskej prírody“

Spoločným úsilím deviatich projektových partnerov z oboch strán Dunaja prispievame k zachovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva a jeho využívaniu v záujme vidieckeho rozvoja.   Viac o projekte sa dozviete tu. Projekt je založený na filozofii Naturparkov, ktorých cieľom je ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva, environmentálna výchova, formovanie verejnej mienky a rozvoja vidieka, turizmu a rekreácie. Väčšina územia, na ktorom sa bude projekt realizovať…

DANUBEPARKS CONNECTED

Sme súčasťou medzinárodnej spolupráce na ochranu rieky Dunaj Prírodné úseky Dunaja a rozsiahle lužné územia sú súčasťou nášho spoločného európskeho prírodného dedičstva. Chránené územia na Dunaji predstavujú jedinečné prírodné oblasti v rámci medzinárodného ekosystému. Na základe existujúceho partnerstva v rámci Siete chránených území na Dunaji vznikol medzinárodný projekt DANUBEPARKS. Novinky Základné infoProjektové územieAktivityMediálne výstupyFotogalériaĽudia Danube Volunteers Day…