Blühlinge

V rámci projektu BLÜHLINGE budú v úzkej spolupráci so skúsenými strategickými partnermi vybudované vel’ké interaktívne biocentrá a menšie nášl’apné kamene v podobe kvitnúcich plôch, ktoré budú slúžit‘ ako biotopy pre motýle v rakúskych a slovenských mestách a obciach. über ProjektGrundsätze der PflegeWissen / Info MaterialPartnerKontakt Die moderne Landschaft in der Slowakei und Österreich befindet sich…