Fotografická súťaž pre verejnosť – VÝSLEDKY

Po zhodnotení zaslaných fotografií fotografickej súťaže komisia BROZ vybrala 3 víťazné fotografie, autorov ktorých odmeníme po 50 Eur. Výhercom gratulujeme a prajeme veľa ďalších pekne nasnímaných fotografií! 🙂 Výhercovia a ich víťazné fotografie: Tamás Bátky (Gabčíkovo):   Michaela Karáčová (Zlaté Moravce):   Attila Bugyi (Číčov):    

Šanca pre modrý Dunaj – výstava najlepších prác v Bratislave

Bratislavský Shopping Palace Zlaté piesky sa stane na mesiac (11. 10. – 10. 11. 2013) domovom pre putovnú výstavu najlepších prác z medzinárodnej súťaže umeleckých diel s ekologickou tématikou “Šanca pre modrý Dunaj”.   Účelom tejto tvorivostnej súťaže, venovanej ochrane prírody prostredníctvom umenia, je zvýšiť povedomie a udržať záujem ľudí, špeciálne mladej generácie, o zachovanie …

Po viac ako 50tich rokoch sa opäť pasú zvieratá na Devínskej Kobyle

„V Devínskej Novej Vsi bola aspoň jedna koza v rodine ešte pred sto rokmi úplnou samozrejmosťou. Dedina mala svojho obecného pastiera, ktorý každé ráno zvieratá pozbieral z dvorov a vyhnal na obecnú pastvinu na Devínskej Kobyle…“ dozviete sa priamo z rozprávaní miestnych obyvateľov. Rozšírenie lúk na svahoch Devínskej Kobyly priamo súviselo s hospodárskou činnosťou človeka,…

Po viac ako 50tich rokoch sa opäť pasú zvieratá na Devínskej Kobyle

  „V Devínskej Novej Vsi bola aspoň jedna koza v rodine ešte pred sto rokmi úplnou samozrejmosťou. Dedina mala svojho obecného pastiera, ktorý každé ráno zvieratá pozbieral z dvorov a vyhnal na obecnú pastvinu na Devínskej Kobyle…“ dozviete sa priamo z rozprávaní miestnych obyvateľov. Rozšírenie lúk na svahoch Devínskej Kobyly priamo súviselo s hospodárskou činnosťou…