Šanca pre modrý Dunaj

Bratislavský Shopping Palace Zlaté piesky sa stane na mesiac (11. 10. – 10. 11. 2013) domovom pre putovnú výstavu najlepších prác z medzinárodnej súťaže umeleckých diel s ekologickou tématikou “Šanca pre modrý Dunaj”.

 

Účelom tejto tvorivostnej súťaže, venovanej ochrane prírody prostredníctvom umenia, je zvýšiť povedomie a udržať záujem ľudí, špeciálne mladej generácie, o zachovanie  prirodzených ekosystémov Dunaja.

 

Pozvanie zapojiť sa do súťaže dostali žiaci a študenti umeleckých škôl zo všetkých dunajských krajín. Záujem bol veľký a tak porota mohla tento rok vyberať spomedzi 190-tich prác zo štyroch krajín.

 

Súťaž organizuje už štrnásť rokov Správa Biosférickej rezervácie Delta Dunaja (Rumunsko). Od roku 2010 má táto súťaž medzinárodný charakter a výber najlepších prác sa vystavuje vo viacerých krajinách pozdĺž Dunaja. Aktuálny ročník výstavy do Bratislavy prináša Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) v rámci projektu DANUBEPARKS STEP 2.0, ktorý vytvára sieť chránených území pozdĺž Dunaja s cieľom podporovať ochranu tohto vzácneho prírodného bohatstva. Po Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku a Chorvátsku si tak výtvarné diela bude môcť pozrieť aj slovenská verejnosť.

 

Slávnostné zahájenie výstavy, spojené s odovzdávaním cien pre zúčastnených školákov z bratislavského kraja, sa uskutoční v piatok 11. 10. 2013 o 16:00. Ceny budú odovzdávať zástupcovia BROZ a Národného parku Donau-Auen z Rakúska. Zdieľať obsah na: