Šanca pre modrý Dunaj – výstava najlepších prác v Bratislave

Bratislavský Shopping Palace Zlaté piesky sa stane na mesiac (11. 10. – 10. 11. 2013) domovom pre putovnú výstavu najlepších prác z medzinárodnej súťaže umeleckých diel s ekologickou tématikou “Šanca pre modrý Dunaj”.   Účelom tejto tvorivostnej súťaže, venovanej ochrane prírody prostredníctvom umenia, je zvýšiť povedomie a udržať záujem ľudí, špeciálne mladej generácie, o zachovanie …