PROJEKT: Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého
S deťmi zo ZŠ Marcelová sme 6. apríla 2018 upratali hniezdisko pre včelárika zlatého a rozšírili jeho potravné možnosti prostredníctvom 20-tich vysadených topoľov bielych, ďalej sme postavili hmyzí hotel a dozdobili 25 úľov plných včiel  🙂 Deti sa dozvedeli nové informácie o včelárikovi zlatom, opeľovačoch, pastve, včelárstve a všeobecne o ochrane vtáctva 🙂 Akcia bola ukončená tombolou o zaujímavé ceny. Všetko sa dialo v rámci projektu LIFE: Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého v dunajsko-moravskom regióne z iniciatívy organizácie BROZ a zoológov Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Týmto chceme poďakovať pani riaditeľke Agnese Kajtárovej, domácim – rodinke Vargovej, včelárovi Milanovi Tóthovi a všetkým zúčastneným za pomoc.
Zdieľať obsah na: