PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Experti z Národného lesníckeho centra (NLC) identifikovali významné stromy – zdroje genetického materiálu pôvodných druhov drevín (ako topoľ čierny a biely, dub letný, hruška obyčajná, vŕba biela, jaseň úzkolistý, čremcha a i.). Z nich najhodnotnejšie budú nominované do Národného registra a Národného zoznamu Lesného reprodukčného materiálu. V rámci projektu LIFE Dunajské luhy sú z týchto stromov odoberané semená alebo odrezky konárov pre množenie a prípravu sadeníc mladých stromčekov. Mladé sadenice sú potom vysádzané počas trvania projektu na lesné pozemky v Dunajských luhoch (aktivita projektu C.4). Zoznam semenných stromov v PDF a v exceli so súradnicami nájdete v časti „Na stiahnutie“ tu. Bodové mapové vrstvy (vo formáte .kmz alebo .shp) vám vieme obratom poslať. Napíšte nám na e-mailovú adresu jarosikova(at)broz.sk        
Zdieľať obsah na: