PROJEKT: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy

Po obnove tradičnej pastvy v Biskupických luhoch – vďaka projektu LIFE Ochrana a obnova Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy, sa podarilo eliminovať silné monokultúry inváznych bylín Solidago sp. Pastva je v týchto biotopoch ideálna metóda obnovy pôvodného druhové zloženia.

Zdieľať obsah na: