PROJEKT: Ochrana sysľa pasienkového
Syseľ pasienkový v Slovenskom raji. Na lokalite projektu LIFE Syseľ

Text: Tomáš Dražil, Milan Barlog, uverejné na stránke NP Slovenský raj

V poslednej dobe nás kvária mnohé nedobré správy. Klesajú počty hmyzu, ale aj mnohých skupín stavovcov, historicky sú na minime výskytu obojživelníky či plazy. Rapídne klesli počty jarabíc v poľnohospodárskej krajine, pre ochranu dropa sa vyhlasujú osobitné územia ochrany, známy je problém poklesu počtu hlucháňa za veľmi krátku dobu.

Na Slovensku je v podobnej situácii aj syseľ. Kedysi bežný druh našich polí a pasienkov sa stal vzácny a vyskytuje sa len na niekoľkých desiatkach lokalít. Sme radi, že je Spiš je jednou z posledných bášt výskytu tohto roztomilého zvieratka na Slovensku. Nájdeme ho tu na viacerých lokalitách, od Braniska až po Národný park Slovenský raj. Potrebu ochrany sysľa si však uvedomujeme aj na našich síce ešte početných lokalitách, ale väčšinou s malými populáciami. Ohrozenie predstavuje najmä zmena hospodárenia na lokalitách, ale malé lokality môže existenčne ohroziť trebárs aj nepriazeň počasia. Aj preto sa Správa Národného parku Slovenský raj zapojila do aktuálneho Projektu SYSEĽ – Ochrana sysľa pasienkového, schváleného Európskou komisiou v rámci grantovej schémy LIFE, ktorý manažuje Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ).

Celý článok o syslích lokalitách a plánoch na záchranu sysľov v Slovenskom raji, nájdete tu.

Zdieľať obsah na: