PROJEKT: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy
Oslávte Svetový deň biodiverzity v prírode s  ochranármi! 22.5.2014, Bratislava Vo štvrtok 22.mája si pripomíname Svetový deň biodiverzity a o dva dni neskôr Svetový deň migrácie rýb. Pri tejto príležitosti Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) v spolupráci s ďalšími slovenskými a zahraničnými organizáciami pripravili informačný a poznávací deň pre verejnosť v prírode. Dozvedieť sa viac o význame zachovávania druhovej rozmanitosti, či už v našich riekach, alebo na cenných lesných alebo nelesných lokalitách v Bratislave, sa môžete priamo pri Dunaji pod hradom Devín, alebo pri pasúcom sa stáde kôz a chutnom občerstvení na lúke v Národnej prírodnej rezervácií Devínska Kobyla. Milovníci prírody si budú môcť vybrať z niekoľkých aktivít, prípadne ich absolvovať od rána počas príjemného rodinného výletu všetky. Od 10:00 sú pripravené sprevádzané exkurzie v NPR Devínska Kobyla – či už k farebným včelárikom hniezdiacim v prirodzených pieskových stenách Sandbergu alebo na hodnotné lúky rezervácie s kvitnúcimi orchideami. Návštevníci budú mať možnosť sa dozvedieť zaujímavosti o  lokalitách s prírodou európskeho významu nachádzajúcou sa blízko centra Bratislavy často s prítomnosťou vzácnych druhov. Pre všetkých návštevníkov na Devínskej Kobyle je v spolupráci s Nadáciou Pontis pripravená zaujímavá prezentácia nášho nového projektu „Adoptujte si kozy, zachráňte orchidey“ – jej súčasťou a zároveň možnosťou podpory našich aktivít bude aj ochutnávka čaju z lúčnych bylín, čerstvých lokší s dipom z medvedieho cesnaku alebo voňavých syrov. Poobede si bude možné pri koláčiku pozrieť nádherné dokumenty o prírode od Tomáša Hulíka alebo vyhnať stádo kôz spolu s bačom na pašu! Od 13:00 hodiny bude pri sútoku Dunaja a Moravy priamo pod hradom Devín zahájené spoznávanie dunajských druhov rýb. V spolupráci s ichtyológmi zo Slovenskej akadémie vied a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského budú mať návštevníci možnosť si ich pozrieť naživo a pokúsiť sa rozlíšiť jednotlivé druhy. Tí najmenší, prípadne umeleckejšie založení sa budú môcť zapojiť do zdobenia chodníka pestrofarebnými kresbami rýb. Pre najlepších umelcov budú prichystané pekné ocenenia. Ochranári z BROZ na príklade zrealizovaných medzinárodných projektov (LIFE07 NAT/SK/000707 a LIFE 10 NAT/SK/080) vysvetlia, prečo je dôležité obnovovať dunajské ramená a prostredie vnútrozemskej delty Dunaja.  Od odborníkov na ryby sa bude možné dozvedieť všetky tajomstvá, a aj to, prečo sa im hovorí „dinosaury“ vo svete rýb a prečo je potrebné ich chrániť. Aktivitu podporujú aj medzinárodné organizácie CEE web a Danube Sturgeon Task Force, ktoré sa téme ochrany biodiverzity venujú už niekoľko rokov, slovenským partnerom je Slovenská zoologická spoločnosť. Podrobnosti o akcii 
Zdieľať obsah na: