PROJEKT: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy
Kravy na lúkach v NPR Šúr spásajú zárast inváznych rastlín. Tým pomáhajú obnovovať pôvodné lúčne druhové zloženie a lúčnu biodiverzitu. Cows in meadows in NPR Šúr are grazing invasive plant spieces. It helps to restorate the growing of natural spieces and biodiversity of meadows.  
Zdieľať obsah na: