PROJEKT: DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy

Vďaka zimnému prikrmovaniu vtákov na sídliskách sa môžeme tešiť z ich spoločnosti po celý rok. Na jar, v lete a na jeseň si vedia nájsť potravu aj bez nás. Chytajú hlavne hmyz, červíky, chrobáky, húsenice, ktorých počet tak držia „na uzde“. Ale v zime si na sídlisku nevedia nájsť skoro nič, pretože na intenzívne kosených a vyhrabaných plochách nezostávajú žiadne steblá rastlín so semenami. Na jednej pokusnej ploche, ktorú sme nechali nepokosenú až do jari v areáli ZŠ A. Dubčeka sa každý deň teraz v decembri „pasie“ kŕdeľ asi 20-tich vrabcov. A ako si veselo štebotajú keď na vysušených steblách nájdu semienka! Ale takých plôch je veľmi málo.

Ak si vtáčiky (vrabce, sýkorky, stehlíky, červienky, pinky a iné) nedokážu nájsť dostatok potravy v zime na sídlisku, odletia na iné miesto, napr. na dedinu alebo na okraje lesov. Ale ak ani tam už nenájdu dostatok potravy (keďže ani na dedinách sa už nechovajú sliepky, ktorým by vrabce uzobávali zo zrna, tak ako voľakedy), zima ich počty drasticky zredukuje. Postupne prichádzame rad za radom o celé populácie spevavcov. Najmarkantnejšie to pozorovať na vrabcoch, ktorých bolo nedávno neúrekom.

Ktorý druh bude ďalší?

Na sídliskách je pre nás čisto, ale pre vtákov pusto – žiadny zdroj potravy. Preto je potrebné vtáky, u nás zimujúce, prikrmovať – hlavne olejnatými semenami – slnečnicou, prosom, obilím ale aj lojovými guličkami. Najlepšie ak sú doma vyrobené, lebo tie zo supermarketov nie vždy vtákom chutia a oni vedia čo je dobré……..čas od času je potrebné im dať aj prekrojené jabĺčko, hlavne vtedy keď je zima suchá, bez snehu, lebo vtáky sa nemajú  vtedy kde napiť a takto si doplnia trochu tekutín.

Ešte jedno pravidlo, je dôležité dodržať – pravidelnosť- keď už sa rozhodnete prikrmovať vtáčiky, robte to pravidelne a nenechajte kŕmidlo dlhšie ako dva dni prázdne. Vtáky, ktoré si zvykli na nejaký prísun potravy, sa uprostred zimy ťažko prispôsobujú výpadku tohto potravného zdroja.

Aj my ľudia potrebujeme jesť každý deň, hlavne v zime. Vtáky sa Vám za to odmenia: nie len ich pozorovanie na kŕmidlách je veľmi vzrušujúca činnosť, ale aj potom ich vtáčí spev po celý rok. Sídliská by boli bez vtáčieho spevu predsa veľmi smutné a pusté.

V týchto aktivitách nás podporuje aj Bratislavský samosprávny kraj.

Zdieľať obsah na: