PROJEKT: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov

Obnova pasienkov na Zádielskej planine

Druhové bohatstvo našej krajiny sa viaže na nelesné biotopy – patria k nim aj teplomilné a suchomilné lúky a pasienky, ktoré môžeme obdivovať aj v Slovenskom Krase. Tieto biotopy sú závislé od tradičného manažmentu – extenzívnej pastvy a kosenia. Žiaľ, na väčšine miest sa už viac ako 30 rokov tradične nehospodári. Dôsledkom toho pasienky zarastajú náletovými drevinami a expanzívnymi trávami.

Úbytok pasienkov na Zádielskej planine od roku 1950. Zdroj: https://mapy.tuzvo.sk/HOFM/Default2.aspx

V takýchto podmienkach už nedokážu žiť vzácne druhy ako napríklad peniažtek slovenský (Thlaspi jankae), jedinečný endemit rastúci len na Zobore, v Slovenskom Krase a v krasových oblastiach maďarského Aggteleku.

Našťastie, vďaka skvelej spolupráci s NP Slovenský Kras, sa nám darí tieto biotopy v rámci projektu LIFE SUB-PANNONIC obnovovať aj tu. Tento rok sme na Zádielskej planine za pomoci miestnych hospodárov z Turne nad Bodvou obnovili 21 ha vzácnych xerotermných biotopov.

Neľakajte sa – hoci obnova vyzerá drasticky, do pár rokov sa za pomoci oviec pasienok obnoví do svojej pôvodnej krásy! Foto: Róbert Šuvada

Peniažtek slovenský má tak opäť vhodné podmienky na existenciu a na jar nás určite rád poteší svojimi jemnými bielymi kvetmi.

Peniažtek slovenský má na Zádielskej planine jednu z najväčších populácií na Slovensku Foto: Róbert Šuvada

Tradičná pastva oviec na Zádielskej planine pomáha obnoviť a udržať travinno-bylinné biotopy Foto: Karolína Gelatičová

Zdieľať obsah na: