PROJEKT: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov

Asi pred rokom sme začali riešiť obnovné aktivity na území európskeho významu Sedliská pri Hlohovci. Južnú časť tohto územia tvoria krásne xerotermné lúky s poniklecom a hlaváčikom, ktoré boli v minulosti využívané ako pasienky. Hlohovčania toto územie volajú aj poniklecová lúčka. Ako na mnohých miestach, aj tu ide o klasický scenár – po zanechaní pastvy, hodnotné lúčne lokality plné kvitnúcich druhov zarastajú náletovými drevinami a kríkmi. Zvolili sme preto klasický postup – na jeseň sme kríky na niektorých miestach rozvoľnili, aby uvoľnili cestu pre oplôtok pre kozy. Na fotkách je vidno, ako na miestach, ktoré sme zbavili kríkov, rovno vyrástli poniklece. Pastvu kôz, ktorá bude nasledovať sme dohodli s miestnym chovateľom, ktorý má územie veľmi rád a pôjde naň pásť. S pastvou plánujeme začať teraz na jar, len kvôli aktuálnej situácii sa to trochu komplikuje s dodaním materiálov na oplôtky.
Veríme však, že sa to podarí a časom tam bude poniklecov a hlaváčikov ešte viac, a to aj na miestach, z ktorých sa doteraz vytrácali. 

Zdieľať obsah na: