PROJEKT: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy
Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE dnes usporiadal malú tlačovú konferenciu spojenú so symbolickým odhalením novovytvorených oddychovo-náučných prvkov na Devínskej Kobyle. Prvky umiestnené popri modro značenom turistickom chodníku od Sandbergu do Weitovho lomu približujú Devínsku Kobylu nielen ako prírodný skvost, ale aj ako významné paleontologické nálezisko s neobyčajnou históriou. Od prvej myšlienky až po realizáciu 7 prvkov, ktorá bola možná vďaka finančnej podpore viacerých grantov, nápadom mnohých ľudí a šikovnosti umeleckého prevedenia ich zhotoviteľa Michala Pípu, prešli viac ako tri roky. Prvým z prvkov, ktoré dnes DAPHNE predstavilo bolo „paleopieskovisko“ pod Sandbergom. Ako povedal riaditeľ inštitútu DAPHNE: „Na jeho dne môžu malí aj tí večne mladí návštevníci odhaľovať pozostatky živočíchov, ktoré kedysi žili na našom území. Pod vrstvami piesku sú ukryté reliéfy druhohorných amonitov, kostra treťohorného tuleňa aj štvrtohorného nosorožca srstnatého“. Pred vstupom do neďalekého Weitovho lomu nás privítal najväčší chrobák na Slovensku – 75-krát zväčšený drevený model májky fialovej a v jeho blízkosti lavička v tvare vzácneho motýľa modráčika rozchodníkového. Na slnečnom mieste pod lesom stojí hmyzí hotel, ktorý bude slúžiť ako úkryt pre desiatky druhov rôzneho hmyzu. Samotný Weitov lom už neslúži na ťažbu ako kedysi. Okrem skutočného stáda asi 25 kôz tu od dnes našla svoje miesto aj trojica drevených prvkov koza, ovca a baran. Tie predstavujú obnovenú pastvu a prebiehajúci manažment v území a zároveň slúžia na oddych a poučenie. Veríme, že vytvorené prvky budú využívať nielen žiaci a študenti počas našich exkurzií, ale všetci návštevníci tohto jedinečného územia a prispejú nielen k osvete ale aj k spríjemneniu pobytu v prírode. Prvky boli vytvorené vďaka projektu LIFE10 NAT/SK/000080 „Obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava“ podporovaného z programu LIFE+ Nature Európskou komisiou a Ministerstvom životného prostredia SR ako aj v rámci projektu AZ 31163-33/2 „Ochrana druhov a biotopov v Národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla na Slovensku“ financovaného DBU Nemeckou spolkovou nadáciou pre životné prostredie. Viac info aj televíznej reportáži RTVS 
Zdieľať obsah na: