PROJEKT: Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu
Náš projekt LIFE Endemic Panalp, zameraný na ochranu viacerých endemických druhov a biotopov suchých trávnikov, sa nedávno prehupol do druhej polovice. Čo sa nám teda podarilo počas tej prvej? – V prvom rade sme v Strážovských vrchoch, Považskom Inovci, Malých a Bielych Karpatoch obnovili dohromady viac než 80 hektárov kvitnúcich strání! Tie boli desaťročia zarastené náletovými drevinami alebo nepôvodnými borovicami a jaseňmi. – V spolupráci s miestnymi hospodármi sme vrátili tradičnú pastvu na 85 hektárov týchto vzácnych biotopov. Ďalší farmári sa navyše našou prácou priamo inšpirovali a s drobnou pomocou rozšírili svoje pasienky o desiatky hektárov zanedbaných plôch. – Okrem toho sme zorganizovali množstvo dobrovoľníckych akcií, exkurzie pre odbornú aj laickú verejnosť, publikovali desiatky mediálnych výstupov, uskutočnili prírodovedné monitoringy a kopec ďalších aktivít. O tom, že naša práca má zmysel a prírode prospieva, sme sa naplno presvedčili aj v uplynulých týždňoch, kedy obnovené stráne zakvitli obrovským množstvom bylín. Na niektorých lokalitách sa pritom podarilo niektoré z nich zaznamenať vôbec po prvýkrát! Na čerstvo vyčistenej ploche pri Závade napríklad spolupracujúca farmárka, pani Bajzíková, objavila vzácny červenohlav ihlanovitý. Ten doposiaľ z tohto územia nebol známy. Výskytu orchideí, ktoré tu možno rátať v stovkách, sme tu spoločne prispôsobili aj starostlivosť. Kozy a ovce sa nad Závadou pásli celú zimu a spolu s dvojicou somárikov sa sem vrátili až pred pár dňami, keď začali odkvitať posledné orchidey. V minulosti, keď sa zvieratá pásli na stovkách hektárov, by takéto „detaily“ nebolo potrebné riešiť. Dnes je ale cielená starostlivosť na zostávajúcich druhovo pestrých pasienkoch veľmi prospešná. Podobne ako červenohlav pri Závade nás pozitívne prekvapil aj nález hmyzovníka Holubyho pri Dobrej Vode v Malých Karpatoch, ktorý tu doposiaľ nebol zdokumentovaný. Takisto to bolo na čerstvo vyčistenej ploche, kde sa bude v réžii miestneho farmára striedavo pásť stádo dobytka a kôz. Len o pár kilometrov ďalej, pri Prašníku, sme zas odstránením nepôvodných borovíc dopriali viac svetla desiatkam nemenej vzácnych vstavačov trojzubých. Nie sú to však zďaleka iba orchidey, ktoré profitujú z našej činnosti. V uplynulých rokoch sme sa mimo iného zamerali aj na obnovu lúk za Vršatskými bradlami. Tie sú jednou z mála lokalít na svete, kde sa vyskytuje endemický popolavec dlholistý moravský. V posledných rokoch tu zamestnanci Správy CHKO rátali kvitnúce aj sterilné jedince na jednotky až desiatky kusov, tento rok to ale boli rádovo opäť stovky! Okrem vhodného počasia za to možno vďačiť aj oplocovaniu kvitnúcich jedincov pred zverou, ktoré je takisto súčasťou nášho projektu. Ešte viac nás ale teší, že sa tu popolavce objavujú aj na miestach, ktoré sme od náletov vyčistili iba vlani a predvlani. Za všetku doterajšiu podporu a pomoc pri prácach na projekte LIFE Endemic PANALP ďakujeme všetkým spolupracujúcim miestnym farmárom, terénnym pracovníkom aj vlastníkom pozemkov, bez ktorých by obnova kvitnúcich strání nebola možná!
Zdieľať obsah na: