Nesmierne nás teší, že Rada Európskej únie definitívne schválila Zákon o obnove prírody (Nature Restoration Law). Napriek tomu, že cesta k jeho prijatiu bola až nečakane tŕnistá a vyžiadala si okresanie pôvodne ambicióznejších cieľov, sme presvedčení, že tento zákon významne prispeje k obnove najviac degradovaných častí našej krajiny. Ako ľudia priamo z ochranárskej praxe vidíme, že mnohé ekosystémy sú dnes už v tak zlom stave, že nevyžadujú už iba ochranu, ale aj cielenú obnovu.


Definitívne schválenie Zákona je mimoriadne významným, stále však iba prvým z dôležitých krokov k dosiahnutiu tohto cieľa. Kľúčové teraz bude, ako kvalitne Slovensko pripraví svoj národný plán obnovy prírody, a samozrejme, ako ho následne pretavíme do praxe.


Naše združenie sa problematike obnovy rôznych vzácnych ekosystémov venuje už viac ako 25 rokov. Za tento čas sme sa zaradili k popredným európskym ochranárskym organizáciám a získali množstvo odborných aj praktických skúseností. Keďže ochrana a obnova prírody je pre nás prioritou, sme plne pripravení podeliť sa o ne s budúcimi koordinátormi prípravy národného plánu. Veríme, že naše poznatky z obnovy riečnych ekosystémov, mokradí, slanísk či druhovo pestrých pasienkov, pomôžu nastaviť a implemenovať do praxe nové pravidlá tak, že z obnovy chránených území v našich regiónoch bude profitovať príroda aj ľudia, ktorí v nich žijú svoje každodenné životy.

 
Zdieľať obsah na: