PROJEKT: DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy

Pri pletí kríkov a záhonov pre trvalky a pri kosení lúk nám v areáli ZŠ A. Dubčeka vznikalo množstvo odpadu – burina, tráva, listy. Chceme  byť čo najšetrnejší k prírode, preto sme odvoz takéhoto odpadu do spaľovne alebo na skládku odmietli. Našli sme schovaný kútik v areáli a v ňom sme urobili kompostovisko z drevených paliet.

Spotrebovali sme na neho 6 paliet, pretože potrebujeme skompostovať veľa zeleného odpadu.

Najprv bolo treba vyrovnať povrch. Potom pripevniť palety k plotu a o seba navzájom a zakotviť ich v zemi. A takýto bol výsledok:

V kompostovisku sa budú zelené časti rastlín premieňať na výživný kompost za pomoci tepla, ale aj za pomoci dážďoviek, mnohonôžok,  pandráv chrústov a ďalšieho hmyzu. Tieto budú potravou pre ježkov a krtkov, ktorí bývajú hneď vedľa. Takto to je pekne spolu prepojené…. Výsledkom procesu kompostovania bude výživný kompost, ktorý sa bude dávať ku koreňom stromov, kríkov a trvaliek.

Aj táto aktivita bola zrealizovaná s podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

Zdieľať obsah na: