PROJEKT: European Solidarity Corps (Európska dobrovoľnícka služba)

Na Ekofarme Ostrov sa k dobrovoľníčke Velislave tento mesiac pridala nová EDS dobrovoľníčka Lubomira – a takto sa hneď akčne pustila do odstraňovania inváznych rastlín z lúk Veľkolélskeho Ostrova. Veľmi sa tešíme z Lubomirinho príjazdu, s jej nadšením a vedomosťami o vodných ekosystémoch bude pre našu prácu veľkým prínosom!

Velislava a Lubomira sú u nás vďaka programu EU European Solidarity Corps (Európska dobrovoľnícka služba).