Dobrovoľnícky projekt cez program European Solidarity Corps

Vďaka Európskemu programu European Solidarity Corps (Európska Dobrovoľnícka Služba) máme možnosť prijať dobrovoľníkov na dlhodobý dobrovoľnícky projekt na Ekofarme Ostrov vo Veľkom Léli. Počas svojho pobytu nám dobrovoľníci pomáhajú s rozvojom ekoturizmu, s prácami na farme a s monitoringom živočíchov a praktickou ochranou prírody. Cieľom programu je zabezpečiť vzájomný systém učenia sa pre obe strany prostredníctvom metód neformálneho vzdelávania

K Velislave sa pridala druhá EDS dobrovoľníčka Lubomira

Na Ekofarme Ostrov sa k dobrovoľníčke Velislave tento mesiac pridala nová EDS dobrovoľníčka Lubomira – a takto sa hneď akčne pustila do odstraňovania inváznych rastlín z lúk Veľkolélskeho Ostrova. Veľmi sa tešíme z Lubomirinho príjazdu, s jej nadšením a vedomosťami o vodných ekosystémoch bude pre našu prácu veľkým prínosom! Velislava a Lubomira sú u nás…

Na Ekofarme Ostrov sme privítali EDS dobrovoľníkov

Na jar tohu roku sme privítali našich nových dobrovoľníkov Velislavu a Roberta z Bulharska, ktorí strávia pol roka na Ekofarme Ostrov vo Veľkom Léli. Okrem všetkého možného nám pomáhajú aj s monitoringom obojživelníkov na Veľkolélskom ostrove. Takýto monitoring robíme na obnovených územiach a krásne nám ukazuje, ako rýchlo sa dokáže život vrátiť na miesta, kde…

Názov projektu 2019: Dobrodružstvo na Veľkolélskom Ostrove
Projektová schéma: Európska dobrovoľnícka služba

Čo je EDS?

EDS je Európska dobrovoľnícka služba, ktorá umožňuje mladým ľuďom vycestovať von do zahraničia a realizovať tak projekt EDS v niektorej z členských krajín Európskej únie, prípadne v ostatných krajinách sveta. Téma projektu môže byť rôznorodá a dotýkať sa oblasti kultúry, športu, sociálnej starostlivosti, umenia, ekológie…

Hlavným cieľom EDS je podporiť solidaritu a toleranciu medzi mladými ľuďmi a umožniť im tak skúsenosť z neformálneho vzdelávania. EDS môže pomôcť mladým ľuďom získať nové zručnosti a skúsenosti a podporiť tak ich osobnostný ako aj profesionálny rast.

Kto sa môže stať dobrovoľníkom a ako?

Dobrovoľníkom sa môže stať každý mladý človek vo veku od 18 do 30 rokov. Dobrovoľník musí mať trvalé bydlisko v Slovenskej republike, prípadne v iných programových alebo partnerských krajinách.

Mladí ľudia s nedostatkom príležitostí, vrátane mladých ľudí s postihnutím sa môžu zúčastniť EDS už vo veku od 16 rokov.

EDS môžu vykonávať po dobu od 2 do 12 mesiacov vo všetkých krajinách Európskej únie, krajinách EZVO (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), programových krajinách a ostatných krajinách sveta. V prípade dobrovoľníkov s nedostatkom príležitostí sa obdobie trvania aktivít projektu môže skrátiť a to v čase od 2 týždňov do 2 mesiacov.

Dobrovoľníkovi je z grantu hradená cesta na projekt a spať, ubytovanie, strava, poistenie a vreckové.

Viac o EDS a ako si nájsť hostiteľskú organizáciu

Veľký Lél je časť obce Zlatná na Ostrove na Južnom Slovensku neďaleko Komárna. Súčasťou tohto územia je aj Veľkolélsky ostrov, ktorý vznikol znovunapojením Veľkolélskeho ramena na hlavný tok Dunaja, ako jedna z aktivít projektu ochrany vtákov Podunajska. Ostrov, ktorý má BROZ dlhodobo v správe a prepája tu ochranu prírody s pastvou hospodárskych zvierat a tradičným hospodárením v krajine. Na kvitnúcich lúkach ostrova sa pasú stáda kráv a koní.  Veľkolélsky ostrov slúži aj na  propagáciu ochrany prírody Podunajska a na toto územie cestuje množstvo turistov, táborov a  škôl. Minulý rok sme tam otvorili a úspešne rozbehli kemping.

Prvý rok zapojenia BROZ ako hosťovskej organizácie v programe EDS považujeme za veľmi úspešný. Naše dobrovoľníčky Velislava a Lubomira z Bulharska sú absolútne skvelé, veľmi dobre zapadli do našej organizácie ako aj do života na farme a na ostrove. Vďaka ich environmentálnemu vzdelaniu a profesionálnemu záujmu o ochranu prírody sa dokážu zapájať aj do odbornejších aktivít, akým sú napríklad monitorovanie vtákov, obojživelníkov a hmyzu na ostrove a okolitých lokalitách.

Máj 2019 – Monitoring obojživelníkov

 

 

 

 

 

 

 

 

Jún-Júl 2019 – Monitoring vtákov – Lanius minor

 

 

 

 

 

 

 

Leto 2019 – odstraňovanie inváznych rastlín

 

 

 

 

 

 

 

Leto 2019 – rozvoj ekoturistickej infraštruktúry, zveľaďovanie okolia Ekofarmy Ostrov

 

 

 

 

 

 

 

 

Leto 2019 – výpomoc s ekoturistickými akciami

Zdieľať obsah na: