PROJEKT: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy
Dnes prebehlo čistenie vzácnej lokality európskeho významu pozdĺž Karloveského ramena – aj vďaka hojnej účasti dobrovoľníkov zo Zelenej hliadky, Greenpeace, OZ Karloveská zátoka a mnohých iných, no najmä vďaka výraznej podpore a spolupráci BVS,a.s. sme povyťahovali od ramena niekoľko plných kontajnerov odpadkov a uľahčili život napríklad aj vtákom hniezdiacim v oblasti. Akciu si všimli aj média – viac sa dočítate tu, prípadne v televíznej reportáži, či reportáži .týždňa.
Zdieľať obsah na: