Dunajský Majster Umenia (Danube Art Master) je environmentálna umelecká súťaž určená pre deti zo všetkých podunajských krajín vo veku od 6 – 18 rokov, pri príležitosti každoročných osláv Dňa Dunaja. Je to umelecká extravaganza do ktorej sa zapájajú deti z krajín nachádzajúcej sa v povodí Dunaja (Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko a Ukrajina). So svojimi dielami na tohtoročnú tému „Aktívne pre zdravší Dunaj“ sa v kategórii DIELO na 1. mieste umiestnili žiaci zo ZŠ s VJM Lászlóa Batthyánya-Strattmanna, Horný Bar a v kategórii VIDEO žiaci zo Súkromnej Strednej Umeleckej Školy Dizajnu, Bratislava. Odovzdávanie cien prebehlo pri príležitosti Dňa Dunaja v Bratislavskom vodárenskom múzeu. Okrem vecných cien mali všetky ocenené školy (1-3 miesto v oboch kategóriach) možnosť previezť sa na pramiciach po sprietočnenom Karloveskom ramene. Víťazné diela poputujú do medzinárodného kola. Držíme palce! 🙂 Víťazné video We Are Danube si môžete pozrieť tu.                      
Zdieľať obsah na: