PROJEKT: Ochrana sysľa pasienkového
Rozhodne nezaháľa, pobehuje spiacim sysľom nad hlavami a maká na čistení budúcich pasienkov. Napríklad na Muránskej planine. Určite poznáte sysľovisko Biele vody, ktoré je veľmi navštevované práve za účelom pozorovania a „kŕmenia“ sysľov. Také syslie safari. Na tomto sysľovisku všetko funguje, zvieratá sa pasú, sysle prosperujú aj z návštevníckych zdrojov potravy. Tento pasienok preto nie je súčasťou projektu, ak tak, iba propagačnou a edukačnou. Cieľom LIFE projektov totiž nie je to, čo funguje, ale revitalizácia a obnova biotopov, ktoré sú degradované.
A tak je tomu aj s lúkami kúsok za týmto známym pasienkom. Konkrétne so 7 hektármi lúk, ktoré majú rôznych majiteľov. Tých sme samozrejme museli osloviť, či nám povolia čistiť na svojich pozemkoch. A väčšina povolila, tak sa syslí tím pustil do práce – vystrihali trnky, šípky a zmladené dreviny. Vyznačili staré významné stromy, ale občas aj mladé, ktoré ich v budúcnosti nahradia. Hlohy, driene, čerešne, jablone, lipy, bresty, duby zostali, z každej dreviny niekoľko jedincov.
Práce na výruboch realizovala miestna firma a živnostníci z Muráňa. Jednu parcelu mal záujem čistiť dokonca sám vlastník. Palivové drevo si prevzali vlastníci pozemkov.
V zárastoch trniek sme našli aj 100 plánok jabloní vysokých do 1 m. Šikovní ovocinári z OZ Gemerské grúne, ktorí sa snažia zachrániť staré odrody ovocných stromov z oblasti Gemera a Malohontu ich postupne štepia miestnymi odrodami – skorými letnými a jesennými jabĺčkami, aby sa chytili a boli potravou pre ľudí, ale aj pre sysle. Jablone sme oplotili, aby sme ich ochránili pre zverou a ovcami. Tento rok pridáme aj zaštepenie čerešní.
Na holé miesta po vyčistení sme vysievali aj niektoré druhy rastlín dôležitých pre motýle, včely či iný hmyz a ktoré tiež obohatia jedálniček sysľov.
Vyčistenie plôch otvorilo prístup na vzdialenejšie lúky, ktoré doteraz družstvo iba mulčovalo. Teraz ich pridali do pastvy a vytvorila sa tak súvislá veľká pastvina o rozlohe 12 hektárov (vrátane 7 vyčistených). Počet pasených oviec na lokalite sa zvýšil z 300 kusov v roku 2022 na 500 v roku 2023 a ešte porastie, keď sa paša kompletne obnoví aj na miestach po výrube.
A teda pointa pre sysle je, že sa bude môcť rozšíriť nielen pastva, ale s ňou aj sysle a ich prirodzená potravná základňa. Tie sa budú môcť rozšíriť z veľkej, navštevovanej lokality na tie vzdialenejšie.
A to je skvelá správa, najmä pre tie introvertnejšie jedince
Zdieľať obsah na: