European Solidarity Corps (Európska dobrovoľnícka služba)

Dobrovoľnícky projekt cez program European Solidarity Corps Vďaka Európskemu programu European Solidarity Corps (Európska Dobrovoľnícka Služba) máme možnosť prijať dobrovoľníkov na dlhodobý dobrovoľnícky projekt na Ekofarme Ostrov vo Veľkom Léli. Počas svojho pobytu nám dobrovoľníci pomáhajú s rozvojom ekoturizmu, s prácami na farme a s monitoringom živočíchov a praktickou ochranou prírody. Cieľom programu je zabezpečiť…