Korytnačka močiarna

Liahli sa malé korytnačky

Túto jar sme boli svedkami nevšedného predstavenia. Hromadného liahnutia mláďat korytnačiek močiarnych. Počas minuloročnej sezóny, chodila na lokality, tzv. kladiská, kynologička so svojim špeciálne trénovaným psom, Rexou. Rexa vystopovala čerstvo nakladenú znášku a upozornila na ňu. Na zahrabanú znášku sa následne položila pevná kovová mriežka, ktorá ju mala ochrániť pre vyhrabaním predátormi. Podarilo sa! 

Prechod ramenom, ktoré bude obnovené a znova prepojené s Dunajom v rámci projektu WILDisland

Potulky reliktami riečnych ramien

Zimné obdobie je ideálne na prechod pôvodnými riečnymi ramenami. Obnažené majestátne topole a vŕby nám dávajú vedieť kadiaľ viedli ich cesty. V súčasnosti je väčšina bočných ramien zásobovaná vodou iba na veľmi obmedzené obdobie zvýšených prietokov v Dunaji. Všetky snahy s cieľom skrotiť naše rieky, viedli k zhoršeniu stavu biotopov mäkkého lužného lesa. V rámci projektu WILDisland plánujeme obnovu a prepojenie dvoch pôvodných reliktov ramien, ktoré kedysi tvorili veľmi dynamickú a pestrú Medveďovskú ramennú sústavu, s hlavným tokom Dunaja. Očakávame, že zvýšená infiltrácia podzemných vôd zlepší aj podmienky pre priľahlé lužné lesy.