Zameriavame sa na praktickú ochranu prírody a podporu trvalo udržateľného rozvoja v oblasti západného Slovenska.

V našej činnosti vychádzame z doterajších skúseností a tradícií slovenského a bratislavského dobrovoľného ochranárstva.

Prezrite si naše projekty

Ochrana druhov rastlín a živočíchov

Ochrana a obnova biotopov

Pastva v chránených územiach

Vysádzanie pôvodných druhov drevín

Ochrana dážďovníkov a netopierov v mestách

Obnova riečnych ramien a mokradí

Adoptujte si kozu ochranárku!

Symbolickou adopciou kozy nám pomôžete obnovovať vzácne biotopy pasienkov a lúk, ako aj prinavrátiť kultúrny fenomén pastvy do našej blízkosti.

Podporte nás

Vďaka vám obnovíme lesy, ochránime ohrozené druhy a sprietočníme rieky

Najnovšie články