Chránime a obnovujeme vzácne biotopy na Podunajsku a v Karpatoch

Sme tím profesionálnych ochranárov, ktorí sa venujú praktickej ochrane lesov, lúk a mokradí v územiach Natura 2000

Prezrite si naše projekty

Adoptujte si kozu ochranárku!

Symbolickou adopciou kozy nám pomôžete obnovovať vzácne biotopy pasienkov a lúk, ako aj prinavrátiť kultúrny fenomén pastvy do našej blízkosti.

Podporte nás

Vďaka vám obnovíme lesy, ochránime ohrozené druhy a sprietočníme rieky

Najnovšie články