PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Vnútrozemská delta Dunaja je sústava hlavných ramien, bočných ramien a mokradí, ktoré boli pôvodne napájané vodou zo starého koryta Dunaja. Zo „starého“ preto, že sa vytvoril nový nápustný objekt do VD Gabčíkovo, kadiaľ je teraz odvedená väčšina dunajskej vody a starý (pôvodný) Dunaj už so svojou pôvodnou ramennou sústavou nekomunikuje, pretože je oveľa nižšie (chýba mu voda a sedimenty, aby na ňu dočiahol). No o tom sú aj simulované záplavy, ktoré tejto ramennej sústavy dodávajú chýbajúcu vodu aspoň dvakrát ročne.
No a v ramennej sústave – na hlavných ramenách – bol vybudovaný systém tzv. líniových prehrádzok, ktoré sa dajú zahradiť v prípade potreby a takto manipulovať aj s nižšími pretokmi vody a vylievať ju v území.
Toľko úvod, aby bol zvyšok textu zrozumiteľný.
No a v rámci týchto prehradení boli na časti prehrádzok použité tzv. rúrové priepusty, kadiaľ bola vyvedená voda nižšie pod prehrádzku. Viete si však predstaviť ako asi v Dunaji funguje rúra, pri vyššej vode sa upchá prvou vegetáciou a drevom.
Preto, pri obnove hlavných ramien v ramennej sústave, pri ich prekopaní a prečistení od sedimentov, postupne meníme tieto rúrové priepusty za tzv. rámové. Rámové preto, pretože sú ako také betónové rámy, cez ktoré dokáže voda prúdiť oveľa rýchlejšie a pri vyšších prietokoch, ktoré sa už snáď podarí po otestovaní 120m3/sec. do ramennej sústavy vpúšťať, by mali byť tieto priepusty oveľa efektívnejšie a voda, ktorá cez ne pretečie by mala byť schopná vyplachovať sedimenty a obnažovať tak potrebné dunajské štrkové dno.
Long story short – keď vpustíte niekde veľa vody, ale nižšie ju vovediete do tenkej rúry, ktorá sa vám upchá, tak to veľmi efekt nemá. Najmä, ak chcete kontrolovať výšku vodnej hladiny nad rúrou a vyplachovať sedimenty pod ňou.
No, takže ak chceme pracovať efektívne s prietokmi v ramennej sústave, obnovovať biotopy ako štrkové dno, zlepšovať priechodnosť pre ryby, ale aj využívať riečnu dynamiku napríklad na tvorbu obnažených brehov, musíme takto myslieť aj na technické stavby a ich úpravu.
No a dostávame sa k pointe – tak sa tešíme, že už druhú prehrádzku v priebehu troch rokov, sa nám podarí týmto spôsobom upraviť a to už čoskoro (práce na Vojčianskom ramene začnú zhruba o dva týždne). Fotografia funkčného rámového priepustu je zo Šulianskeho ramena, a technická dokumentácia, ktorá už je opečiatkovaná a terénne práce čakajú na svoju realizáciu, je na priložených výkresoch.
Tešíme sa na ďalšie práce na vodných revitalizáciach.
Tento post je asi aj ukážka toho, aká je niekedy ochrana prírody komplexná činnosť a ako sa aj z ochranára stane tak trochu vodohospodár.
Samozrejme, všetky tieto úpravy realizujeme v spolupráci s naozajstnými vodohospodármi, podľa pôvodnej štúdie obnovy ramennej sústavy od Výskumný ústav vodného hospodárstva / VÚVH
Tento projekt chystáme aj v spolupráci s WWF Slovakia.
Zdieľať obsah na: