PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Pred revitalizáciou ramena tiekol v starom ramene iba malý potôčik, po revitalizácii už bolo v ramene vody viac ako pol metra, na niektorých miestach skoro meter. Pokračovanie revitalizácie ramena pripravujeme v ďalších fázach projektu. Úvodný obrázok predstavuje stav pred realizáciou projektu (malý potôčik v ramene zanesenom bahnom): Obrázok č.2 – Záber z realizácie projektu: after_realization01.jpg Obrázok č. 3-  Stav po realizácii projektu: Stav zhruba po mesiaci:
Zdieľať obsah na: