PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov

Pred revitalizáciou ramena tiekol v starom ramene iba malý potôčik, po revitalizácii už bolo v ramene vody viac ako pol metra, na niektorých miestach skoro meter.

Pokračovanie revitalizácie ramena pripravujeme v ďalších fázach projektu.

Úvodný obrázok predstavuje stav pred realizáciou projektu (malý potôčik v ramene zanesenom bahnom):

Obrázok č.2 – Záber z realizácie projektu:
after_realization01.jpg

Obrázok č. 3-  Stav po realizácii projektu:

Stav zhruba po mesiaci: