Rámové priepusty

Exkurzia pre študentov Prírodovedeckej fakulty

Začiatkom mája sme v rámci projektu za finančnej podpory Nadácie Tipsport zorganizovali vzdelávaciu exkurziu formou splavu pre študentov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Študenti mali možnosť splaviť obnovené úseky riečnych ramien, dozvedieť sa viac o problematike simulovaných záplav a bližšie spoznať faunu a flóru dunajských lužných lesov.

Exkurzia člnom

Exkurzia pre kľúčových hráčov v ochrane prírody

21. mája sme sa v rámci projektu za finančnej podpory Nadácie Tipsport spolu so starostami obcí, zamestnancami Ministerstva životného prostredia, okresných úradov a Výskumného ústavu vodného hospodárstva nalodili na člny v Medveďove a odtiaľ sa preplavili do Kľúčoveckej ramennej sústavy. Jedná sa o lokality, kde BROZ v minulosti obnovovalo vodný režim.