Monitoring rýb na Veľkolélskom ostrove

Na Veľkolélskom ramene a v jeho okolí práve prebieha monitoring rýb Po tom, ako sme rameno sprietočnili v roku 2013 a minulý rok prekopali ešte ďalší vtok, je potrebné urobiť kontrolu druhového zloženia rýb. A tá sa práve deje – odborníci, ichtyológovia z Prírodovedeckej fakulty UK takýto monitoring v týchto dňoch vykonávajú. Chytajú, určujú, merajú…