Envirosúťaž Hypericum na Dropiom

Envirosúťaž  Hypericum sa stala neoddeliteľnou súčasťou aktivít SEV SAŽP Dropie. Témou aktuálneho ročníka, ktorý sa realizoval 22.5.2015 v SEV SAŽP Dropie, bola biodiverzita poľnohospodárskych ekosystémov. Práve územie CHVÚ Ostrovné lúky je silne ovplyvnené intenzívnou poľnohospodárskou činnosťou. Rôznymi osvetovými aktivitami sa snažíme vplývať na širokú verejnosť v regióne a aj preto je prebiehajúci projekt LIFE – Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky dobrý…