Envirosúťaž  Hypericum sa stala neoddeliteľnou súčasťou aktivít SEV SAŽP Dropie. Témou aktuálneho ročníka, ktorý sa realizoval 22.5.2015 v SEV SAŽP Dropie, bola biodiverzita poľnohospodárskych ekosystémov.

Práve územie CHVÚ Ostrovné lúky je silne ovplyvnené intenzívnou poľnohospodárskou činnosťou. Rôznymi osvetovými aktivitami sa snažíme vplývať na širokú verejnosť v regióne a aj preto je prebiehajúci projekt LIFE – Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky dobrý nástroj, ako citlivejšie hospodáriť v krajine.  Žiaci si v súťažných tímoch vyskúšali, aké je to pracovať v skupine a spoločne hľadať správne riešenie rôznorodých otázok. Nemyslieť len na seba, tešiť sa zo spoločného úspechu a naučiť sa niečo o krajine kde žijeme.

Tentoraz boli otázky rozdelené do 3 kategórii – rastliny a živočíchy polí, poľnohospodárstvo, včely. Celé to zastrešovala téma „Prečo ekologické poľnohospodárstvo?“ ako jedna z možností udržateľného spôsobu hospodárenia človeka v krajine. Body nezískavali žiaci len odpovedaním na otázky, ale museli rozoznať aj zvuky jednotlivých zvierat či rozpoznať semená našich bežných hospodárskych rastlín. Súťaž bola veľmi tesná a o poradí rozhodovali pol bodové rozdiely.

Na prvom mieste skončilo družstvo zo ZŠ Dulovce v zložení Jozef Bilko, Jozef Chudják a Alex Juhász, ktoré pripravovala p. učiteľka Ing. Beáta Szabóová. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ Imeľ v zložení Bibiána Sláviková, Bianka Zacharová a Kristína Miškovičová pod vedením p. učiteľky Mgr. Dariny Miškovičovej. Na treťom mieste – po rozstreli s družstvom zo ZŠ Pohraničná Komárno, skončilo družstvo zo ZŠ Nesvady pod vedením p. učiteľky Mgr. Denisy Sovičovej v zložení Daniel Virág, Kristián Lukacsovics a Vivien Hegedűsová. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 42 žiakov a pedagógov.Zdieľať obsah na: