Envirosúťaž Hypericum na Dropiom

Envirosúťaž  Hypericum sa stala neoddeliteľnou súčasťou aktivít SEV SAŽP Dropie. Témou aktuálneho ročníka, ktorý sa realizoval 22.5.2015 v SEV SAŽP Dropie, bola biodiverzita poľnohospodárskych ekosystémov. Práve územie CHVÚ Ostrovné lúky je silne ovplyvnené intenzívnou poľnohospodárskou činnosťou. Rôznymi osvetovými aktivitami sa snažíme vplývať na širokú verejnosť v regióne a aj preto je prebiehajúci projekt LIFE – Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky dobrý…

Dobrovoľnícka akcia v NPR Devínska Kobyla

Lokalita je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie (NPR) Devínska Kobyla, ktorá patrí do siete Natura 2000. Ako vysvetlila členka BROZ Michaela Bartíková, dobrovoľníci očistia múzeum od náletových a inváznych drevín a vyzbierajú odpadky. Vybuduje sa tiež jednoduchá návštevnícka infraštruktúra a vytvorí sa zázemie pre následné potreby ochrany prírody, priblížila ochranárka. NPR Devínska Kobyla sa vyznačuje mimoriadnymi…

Dobrovoľnícka akcia v NPR Devínska Kobyla

Lokalita je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie (NPR) Devínska Kobyla, ktorá patrí do siete Natura 2000. Ako vysvetlila členka BROZ Michaela Bartíková, dobrovoľníci očistia múzeum od náletových a inváznych drevín a vyzbierajú odpadky. Vybuduje sa tiež jednoduchá návštevnícka infraštruktúra a vytvorí sa zázemie pre následné potreby ochrany prírody, priblížila ochranárka. NPR Devínska Kobyla sa vyznačuje mimoriadnymi…