Začiatok verejnej zbierky

Oznam o začatí verejnej zbierky! Dňa 1.11. 2014 bola vyhlásená verejná zbierka s názvom „Zapoj sa s BROZ do ochrany prírody", ktorú Bratislavské regionálne ochranárske združenie bude realizovať na celom území SR v čase od 1. novembra 2014 do 30.11.2015 na základe schválenia Ministerstvom vnútra SR číslo SVS-OVS3-2014/026118 zo dňa 7.10.2014. Ďakujeme všetkým našim prispievateľom.

Vodohospodárska výstavba podporí ekologické kosenie svojich pozemkov

 Bratislava – 16.10.2014, Podnik Vodohospodárska výstavba, š.p. (Ďalej len VV, š.p.) ako rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR presadzuje rozvíjanie environmentálnych projektov na svojich pozemkoch.   Najnovším projektom, ktorý VV, š.p. pripravuje spolu s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (ďalej len BROZ) je projekt  živých ekologických kosačiek na  Vodnom diele Gabčíkovo v úseku Čunovo . Ten je…