PROJEKT: DANUBEPARKS CONNECTED
Vrámci aktivity DANUBE FREE SKY boli zmapované všetky elektrické vedenia križujúce Dunaj (vrámci celého úseku od Nemecka až po Rumunsko) a boli identifikované ako vysoko rizikové, vzhľadom na kolízie vtákov s elektrickými vedeniami. Migrujúce vtáky využívajú totiž Dunaj ako migračný koridor a pri zlých svetelných a poveternostných podmienkach sú elektriské vedenia pre ne bariéra a vtáky často do nich narážajú. Okrem elektrických vedení, ktoré priamo križujú Dunaj, boli identifikované aj elektické vedenia vo vzdialenosti 3km v jeho okolí, tzv. „buffer zone“. Vrámci slovenského úseku Dunaja sme označili linku v lokalite Šamorín- Mliečno, zviditeľnovacími prvkami Fireflyes. Je to „protikolízne opatrenie“, ktoré zabráni nárazom vtákov do elektrických vedení a aspoň čiastočne pomôže zredukovať ich úmrtnosť na týchto vzdušných bariérach. Vedenie je takto pre vtáky viditeľnejšie za tmy, ale aj v zlom počasí napr. za dažďa a za hmly, kedy je zdokumentovaný najväčší počet úhynov. Na danom úseku dĺžky 1,3 km , pri Šamoríne, hromadne hynuli labute, ale aj iné vtáky, počas preletov z polí k neďalekej vodnej ploche a rieke Dunaj. Na vedenie sa inštalovali prvky Fireflyes, ktoré vo vetre rotujú, pričom vydávajú zvuk a majú na sebe reflexné plochy, čo vtákov včas upozorní na prítomnosť vedenia. Túto aktivitu sme realizovali v spolupráci so Západoslovenskou distribučnou a.s., v ktorých správe je elektrické vedenie a s Ochrana dravcov na Slovensku, ktorí majú v problematike dlhodobé skúsenosti.  
Zdieľať obsah na: