PROJEKT: Ochrana sysľa pasienkového
sadenie stromov pre sysľa

Dnes sme vysádzali plodonosné ovocné dreviny na sysľovisku Ďurkovec pri Tomášovskom výhľade v Slovenskom raji. Bola to skvelá a užitočná akcia a ďakujeme všetkým zúčastneným. Už sa ostáva len tešiť na úrodu, aj nám, aj sysľom.

Na sysľoviskách vysádzame pôvodné druhy drevín, ktoré plodia v júli a auguste, tak, aby ich ešte sysle stihli pre uložením sa na spánok. Posilňujeme tak ich potravnú základňu a vraciame do krajiny prvok stromoradí, ktoré slúžia ako remízky a vetrolamy a ktoré nám tu dlhodobo chýbajú.

Zdieľať obsah na: