PROJEKT: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy

Koncom roka BROZ opäť realizovala výsadbu pôvodných druhov drevín v lokalite Dunajských luhov. Do výsadby plánovanej už na jar tohto roku sa môžu zapojiť aj školské triedy a verejnosť, aktivita bude spojená s odbornou prednáškou a krátkou exkurziou na lokalite.