Pasieme pre sysľa v Tisovskom krase. Obnovená pastva kráv a somárikov.