PROJEKT: Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu

Sú biotopy, ktoré súčasné sucho zvládajú lepšie než hociktoré iné – voláme ich suchomilné biotopy alebo „xerotermy“.

Druhy ktoré ich osídľujú sú na sucho prispôsobené, keďže na plytkých pôdach a južných svahoch je sucho bežné aj v menej extrémnych rokoch ako je tento. Nájsť však takéto biotopy v dobrom stave je už vzácnosť a z našej krajiny ubúdajú. Z veľkej časti sú nevyužívané a chýba im spásanie dobytkom.

V Strážovských vrchoch sa nám tento rok podarilo v spolupráci s miestnym gazdom obnoviť približne 7 ha suchomilných borievkových pasienkov. Okrem viacerých vzácnych rastlín sa tu vyskytuje aj pestrá osádka denných motýľov. Práve motýle a hmyz všeobecne, reagujú na zhoršenie stavu biotopu rýchlejšie a citlivejšie než rastliny, preto je ich úbytok často signálom, že niečo nie je v poriadku, hoci to tak ani nevyzerá. Ohrozené sú najmä druhy pionierskych biotopov a nízkosteblových suchomilných pastvín s otvorenými hlinitými a kamenistými plôškami, ktoré z našej prírody spolu so zánikom tradičného obhospodarovania krajiny rapídne vymizli. Kvôli tomu už u nás vyhynul napríklad očkáň skalný (Chazara briseis) a viaceré druhy, napríklad ikonický jasoň červenooký, sa vyskytujú už iba na nepatrnom zlomku svojich historicky známych lokalít….a populácie stále zanikajú, prípadne sú mnohé odsúdené na zánik kvôli izolácii a postupnému genetickému driftu.

Preto sme radi od entomológa, ktorý navštívil obnovenú lokalitu v Zliechove, počuli: „Skvelé, táto lokalita by mala byť zachránená!“.

Vyskytuje sa tu očkáň šedohnedý (Hyponephele lycaon), malý nevýrazný motýľ, ktorý laika neupúta. Je to však v rámci strednej Európy jeden z najohrozenejších denných motýľov, v ČR vyhynul, na Slovensku je stále vzácnejší a sú obavy, že naše populácie dopadnú rovnako ako u našich susedov.

Početnú populáciu tu má taktiež náš najväčší modráčik – modráčik čiernoškvrnný (Maculinea arion). Tento druh európskeho významu je silno spätý s pastvou zvierat a z Európy značne vymizol, vidieť ho lietať ponad rozkvitnuté oregáno, či dúšky (živné rastliny) je teda vždy dobrý signál, že daná lokalita je veľmi hodnotná.

Všetky vyššie spomínané druhy sú teda suchomili, a sú dobre adaptované na takéto podmienky.Do ostatných biotopov však takéto sucho nepatrí a veríme, že prídu dažde a prírode sa čoskoro uľaví.

Zdieľať obsah na: