PROJEKT: DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy

Sadenie stromov a krov je štandardná prax pri starostlivosti a rozvoji zelene v mestách. Výsadbu stromov je dôležité dobre naplánovať (miesto, čas a druhové zloženie), správne realizovať, zároveň v súčasnosti, pri horúcich letách a nedostatku zrážok ako na jar, tak aj v lete, na jeseň a v zime, je potrebné zabezpečiť aj ich polievanie.Táto povýsadbová starostlivosť je oveľa náročnejšia a drahšia ako samotná výsadba.

Preto je na mieste začať uvažovať ako túto starostlivosť realizovať inak a všímať si, čo v ktorom mieste je schopné rásť bez našej náročnej pomoci a vyhovuje našim potrebám vytvorenia zelených ostrovčekov na sídlisku.

My, zástupcovia BROZ, sme skúsili v areáli ZŠ A. Dubčeka ochrániť  napr. koreňové výmladky topoľov bielych resp. sivých pred pokosením. V areáli rastie totiž krásny topoľ biely resp. sivý, lepšie povedané také „sútopolie“.  Výmladky topoľa sme oplotili, aby ich kosci nepokosili počas kosenia trávy.

Topole vyrástli sami bez pomoci ľudí. Sú mohutné a ich korene siahajú hlboko do zeme odkiaľ si v čase sucha čerpajú vlahu.  Ich rast nie je ovplyvnený polievaním a zrážkami. Topoľ biely resp. sivý je veľmi životaschopný druh topoľa – vie rásť od stále zamokrených miest až po suchú skalu.  Topole sa vedia rozmnožovať aj vegetatívne – tzv. výmladkami z koreňov. Je možné vypestovať aj celý lesík napr. 300 jedincov z jedného jedinca topoľa. Veľký strom – matka je prepojený koreňmi so svojimi deťmi výmladkami a zásobuje ich živinami, hlavne vodou, takže takéto topole majú šancu vyrásť a zazeleniť aj takú plochu v meste, ktorú je ťažké zazeleniť výsadbou.

Na začiatku sme oplotili väčšie plochy výmladkov, aby sme po lete vybrali tie najväčšie – najživotaschopnejšie.

Akurát, že to nebolo pochopené zo strany VPS Karlova ves a 15. júna 2019 tieto maličké topole aj s trávou a oplotením pokosili:

Tak sme znova skúsili v júni oplotiť tri topolíky a dali sme si záležať aj na tom aby k nim boli pripevnené vysvetľujúce tabuľky:

Ako vidno z fotky malý topoľ dokázal vyrásť viac ako 10 cm aj v časoch najväčšieho sucha a to bez akéhokoľvek polievania.

Ďalej sme skúsili ponechať stromy – orechy rastúce v kríkoch vo svahu športového areálu, ktoré vyrástli zo stratených orechov maškrtných havranov alebo vrán. Keď sa im  bude dariť vyrastú z nich statné stromy, ktoré nám budú dávať tieň a osviežovať vzduch a to celkom zadarmo.

Zasadili sme aj malých dubčekov. Z neďalekého lesa sme doniesli s deťmi žalude a zasadili sme ich na pár miest v školskom areáli okolo stromov a kríkov a tieto miesta sme oplotili proti pokoseniu. Uvidíme koľko z nich na jar vyrastie. Ak vyrastú, tak nahradia v budúcnosti napr. agáty, ktoré už začínajú byť kvôli svojmu veku nebezpečné a hrozí ich pád.

Podobne sa dajú „vypestovať“ mirabelky.

Je dôležité rozhodnúť sa kde takéto „pokusné“ plochy budú, oplotiť ich a prestať kosiť. Potom urobiť selekciu jedincov, ktoré sa javia ako najvitálnejšie. Tým sa ušetrí veľa námahy a finančných prostriedkov pri vysádzaní nových stromov zo škôlok. Prvý rok po výsadbe bez polievania prežije asi polovica a ani pri zabezpečení polievania po výsadbe nie je úspešnosť 100%.

Tieto aktivity sme urobili s podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

Zdieľať obsah na: