PROJEKT: Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu
Vrch Krasín v Bielych Karpatoch, dostáva staro-novú podobu vďaka obnove pastvy.
Toto čarovné miesto je zároveň prírodná rezervácia, plná svetlomilných vzácnych rastlín, ktorých semená nedočkavo čakali na svetlo v tieni kríkov. A dočkali sa. Kozy sa už s chuťou pustili do presvetľovania. Nezabúdajú popri tom ani na výhľady, nie nadarmo sa toto miesto volá Krasín.
Pastvu na Krasíne sme obnovili z projektu #LIFE_Panalp.
Fotky urobil náš kolega Vlado Ruček.
A za super vychované kozičky ďakujeme  https://www.vlcivrch.sk/
Zdieľať obsah na: