PROJEKT: Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého
Naša interaktívna výstava o živote včelárika zlatého, rybárika riečneho a brehule hnedej putuje po školách a enviro centrách na Slovensku a v Maďarsku. Výstava približuje život troch druhov vtákov – rybárika riečneho, včelárika zlatého a brehule hnedej. Poskytuje informácie o spôsobe života týchto druhov, o ohrození a obnove riečneho ekosystému, ktorý je ich životným prostredím, ako aj o opatreniach, pomocou ktorých môžeme pomôcť ich prežitiu v človekom narúšanej krajine. Je vynikajúcim prostriedkom environmentálnej výchovy pre žiakov základných aj stredných škôl. Harmonogram umiestnenia výstavy nájdete na našej stránke. V júni budete môcť výstavu navštíviť v Moravskom Svätom Jáne, v júli a v auguste vo Veľkom Léli, v septembri až novembri v Čadci. Od polovice novembra bude výstava trvalo umiestnená na ekofarme vo Veľkom Léli.
Zdieľať obsah na: