Stredu 30.9.2015 bol slávnostne otvorený náučný areál na Devínskej Kobyle. Jeho cieľom je zvýšiť informovanosť návštevníkov o biodiverzitnej hodnote územia ako aj o potrebe aktívneho manažmentu vzácnych xerotermných spoločenstiev, ktoré sú ohrozené zarastaním drevinami. Súčasťou areálu sú lesný chodník, stepný chodník, paleontologické pieskovisko, hmyzí kút a salaš. Okrem informačných tabúľ, ktoré oboznamujú návštevníkov s biodiverzitnou hodnotou územia, sa tu nachádzajú menšie tabuľky zamerané na konkrétne druhy rastlín a živočíchov, ako aj na paleontologické nálezy. Pozornosť menších i väčších návštevníkov majú pritiahnuť aj atraktívne drevené prvky.  Areál symbolicky otvoril starosta mestskej časti Devínska Nová Ves Milan Jambor.Na stiahnutie
Otvorenie náučného areálu na Devínskej Kobyle
Zdieľať obsah na: