PROJEKT: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy
V sobotu 27.4. sme sa stretli, aby sme v lokalite európskeho významu Ostrovné lúčky pri Rusovciach strávili spolu s dobrovoľníkmi aktívne čas odstraňovaním nepôvodných druhov drevín a dodatočnou výsadbou stromčekov aj za pomoci komunity geocacherov.
Zdieľať obsah na: