PROJEKT: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov

V septembri sa otriasal vrch Tarbucka nielen pod kopytami pasúcich sa kôz, ale tentoraz aj pod nohami dobrovoľníkov.

Dobrovoľníci a „geokeškári“ z OZ Permoníci pomáhali ručne vyčistiť tieto vzácne miesta od náletových drevín a tak urýchlili aktivity odvážneho miestneho chovateľa Juraja Kulčára s jeho rodinou.

Hlavne vďaka rozšíreniu pastvy na ďalšie lokality, kde už kozy zvyšok práce s obmedzovaním zmladzovania drevín urobia samé, sa budeme môcť v najbližšej vegetačnej sezóne tešiť z plodov takto investovanej energie.

Ďakujeme za pomoc aj správe Chránená krajinná oblasť Latorica, že sa nám darí obnovovať pastvu na týchto zabudnutých miestach na Tokaji.

Viac informácií o Tarbucke a o plánoch na tomto území v predchádzajúcom článku.

Zdieľať obsah na: