Projekt Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku získal pestížne ocenenie „LIFE+ Najlepší z najlepších“

Európsky komisár pre životné prostredie Karmenu Vella udelil v stredu (23.5.2018) v Bruseli ocenenia najlepším projektom programu LIFE+. Projekt na ochranu dážďovníkov a netopierov v mestách sa zaradil medzi 3 najlepšie európske projekty vo svojej kategórii. Do užšieho výberu 62 najlepších projektov podporených v rámci programu LIFE+ sa dostali aj ďalšie 2 projekty BROZ, ktoré sa venovali ochrane prírody Podunajska a ochrane vzácnych motýľov v Bielych Karpatoch.

Mimovládne organizácie a odborníci už niekoľko rokov upozorňujú na problematiku zatepľovania panelákov v súvislosti s likvidáciou hniezdisk vtákov a úkrytov pre netopiere. Najviac takto ohrozeným druhom je dážďovník obyčajný, ktorý si po strate možností hniezdenia v pôvodnom prírodnom prostredí začal budovať hniezda v mestách a hlavne na sídliskách. Budovy, najmä panelové domy sú v súčasnosti jeho najvýznamnejším hniezdnym biotopom. Hniezdi v nich takmer 100% slovenskej populácie dážďovníkov. Na viacerých slovenských sídliskách zanikli kolónie dážďovníkov, ktoré boli zlikvidované počas najcitlivejšieho obdobia rozmnožovania. Za posledných 10 rokov klesla populácia dážďovníkov v mestách na Slovensku o 50 %. Pri pokračujúcom bezohľadnom trende prác hrozí ďalší rapídny pokles početnosti dážďovníkov, ba až ich vymiznutie z mnohých miest Slovenska.

Len málokto si uvedomuje, že dážďovníky a netopiere sú užitočnými „susedmi“ a pomocníkmi v boji proti komárom. Jeden dážďovník uloví denne až 50 g hmyzu, čo je častokrát viac ako sám váži. Jeden netopier zasa dokáže za noc uloviť až 3000 komárov.

Dážďovník obyčajný ako aj všetky druhy netopierov vyskytujúcich sa u nás sú zákonom chránené. Spoločenská hodnota jedného jedinca je 165€ u dážďovníka, resp. od 165€ do 330€ pre netopiere v závislosti od druhu. Slovensko sa vstupom do EÚ zaviazalo zabezpečiť potrebnú ochranu pre všetky európsky významné druhy živočíchov, medzi ktoré patria aj netopiere. Ak sa nám to nepodarí, hrozia Slovensku vysoké finančné pokuty zo strany Európskej komisie, na ktoré sa budeme musieť všetci poskladať.

VEŽA PRE DÁŽĎOVNÍKY

spája umenie a architektúru s ochranou prírody

Veža sa nachádza na Kramároch oproti nemocnici a je na nej osadených vyše 100 hniezdnych búdok, ktoré prinášajú miznúcej populácii dážďovníkov nové možnosti hniezdenia.

Ochrana dážďovníkov vo vašom okolí – koho kontaktovať pri zatepľovaní a rekonštrukcii budov

Bratislavský kraj

Ján Kaľavský – Bratislava

Poradenstvo, obhliadky, realizácia opatrení

0903-150683; veternik(at)petrzalka.net

 

Peter Lipovský – Bratislava

Poradenstvo, obhliadky, realizácia opatrení

0903 933 903; lipovsky(at)broz.sk

 

Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj

Mgr. Juraj Filo – Mojmírovce

Poradenstvo, obhliadky, realizácia opatrení, výškové práce

0902-341826; juraj.filo86(at)gmail.com

 

Mgr. Matúš Kováč – Nitra

Poradenstvo, obhliadky, realizácia opatrení, výškové práce

0911-886455; matusk86(at)gmail.com

 

Banskobystrický kraj a okresy  Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica

Mgr. Denisa Löbbová – Nitra

Poradenstvo, obhliadky, realizácia opatrení

0902-815812; goblin.denn(at)gmail.com

 

Banskobystrický kraj

Mgr. Peter Bačkor, PhD. – Banská Bystrica

Poradenstvo, obhliadky, realizácia opatrení, výškové práce

0903-180139; backorp(at)fpv.umb.sk

 

Ing. Jana Pavlíková – Zvolen

Poradenstvo, obhliadky, realizácia opatrení, rehabilitácia netopierov kraj

0902-205535; sl.janka(at)gmail.com

Banskobystrický a Žilinský kraj a príp. aj iné lokality v rámci celého územia Slovenska

Ing. Ervín Hapl – Revúca

Poradenstvo, obhliadky, realizácia opatrení, výškové práce

0911-273711; ervin.hapl(at)gmail.com

 

Rožňavský okres

Štefan Matis – Moldava nad Bodvou

Poradenstvo, obhliadky, realizácia opatrení, výškové práce

0907-168093; matis(at)sopsr.sk

 

Prešovský a Košický kraj

Ing. Martin Ceľuch, PhD. – Bardejov

Poradenstvo, obhliadky, realizácia opatrení, výškové práce, rehabilitácia netopierov

martin.celuch(at)gmail.com;  www.bat-man.sk

 

Dušan Kovalič – Bardejov

Poradenstvo, obhliadky, realizácia opatrení, výškové práce

0915-926755; kovalicdusan(at)gmail.com

 

Prešovský a Žilinský kraj

Radim Tomáš – Svit

Poradenstvo, obhliadky, realizácia opatrení, výškové práce

0902 217 339; radim.tomas(at)ekoton.sk

 

Tomáš Flajs – Žilina

Štátna ochrana prírody, Správa NP Veľká Fatra

043/4284503

Andrea Hájková – Prešov

Štátna ochrana prírody, Správa NP Slovenský raj, Spišská Nová Ves

053/4422010